Šajenský „nebeský jezdec“ sestřelen!

Od 1. světové války v každém z konfliktů, kterých se USA účastnily, bojovali i mladí Šajeni. Do bojů 2. světové války se jich zapojilo několik stovek. Mezi muže, kteří se už nevrátili domů, patřil také jižní Šajen Cyrus Packer. Cyrus pocházel z oklahomského Custeru, kde se roku 1922 narodil Brintonu Packerovi, mezi Šajeny známému jako Bílá oháňka, a jeho ženě Claře. Poté, co narukoval, působil jako zadní střelec bombardéru B-24 Liberator. Dosáhl hodnosti četaře. Když se Američané připojili ke svým evropským spojencům, Cyrusova 448. bombardovací skupina měla základnu v Seethingu v anglickém hrabství Norfolk. 
10. června 1944, čtyři dny po vylodění v Normandii, zahynul nad Francií. Byl pravděpodobně jediným Šajenem, který padl při osvobozování Evropy.
 

1893: První zmínka o Šajenech v češtině?

V 6. dílu Ottova slovníku naučného, který spatřil světlo světa roku 1893, nacházíme na str. 870 pod heslem „Dakótové“ tuto větu: „Později byli zatlačeni Siouxy a Šejeny dále na západ.“ Jde o první zmínku o Šajenech v českém textu? Etnonymum se zde objevuje v poměrně zdařilé počeštěné podobě a je záhadou, proč se od ní pozdější autoři odklonili. Zkušenost s Šajeny získali někteří z našich krajanů přinejmenším už o patnáct let dříve, a byla mnohem hmatatelnější a drsnější. Věděli napadení čeští kolonisté v údolí Beaver Creeku, že útočníky jsou právě Šajeni, nebo to pro ně byli zkrátka nějací indiáni? V boji o holý život pochopitelně nepodstatná nuance!