Ȯhmésėhese (ti, kteří jedí)

Nejpočetnější šajenská skupina (manaho), kolem roku 1850 čítající 900 až 950 osob. Tvořila základ severní větve kmene. Její domovské území leželo na řece Tongue River a dolním a středním toku Prašné řeky. Z jejích řad pocházeli náčelníci Jitřenka (Tupý nůž), Kropenatý vlk nebo Bílá hlava. Šajeni zmasakrovaní vojáky v lednu 1879 poblíž Fort Robinsonu patřili právě k této podskupině. Dnes její potomci žijí hlavně v severošajenské rezervaci (Lame Deer, Busby, Muddy a Birney), ale také v Oklahomě (El Reno, Kingfisher) nebo v lakotské rezervaci Rosebud.