10. července 1993

Ostatky jižních Šajenů se vracejí domů

V roce 1990 americký Kongres schválil zákon o repatriaci ostatků původních Američanů. Díky tomu mohli jižní Šajeni začít jednat o návratu ostatků jižních Šajenů, které se během indiánských válek ocitly ve Smithsonově ústavu a dalších institucích. Šajeny při těchto jednáních zastupoval Gordon Yellowman. Proces repatriace byl úspěšně završen 10. července 1993, kdy byly navrácené ostatky Šajenů pohřbeny v oklahomském městě Concho (Farley 1995: 43). Šajeni označují repatriaci výrazem náévahóo’ohtséme („vracíme se domů“). Tento akt byl pro jižní Šajeny nápravou některých historických křivd, ale zároveň počinem, který po mnoha letech konečně usmířil duchy zemřelých.
 
 
 
 
Pohřbívání repatriovaných ostatků jižních Šajenů provázela tradiční ceremonie a modlitby
foto Darrell Rice, Watonga Republican