17. září 1851

Čtyři šajenští náčelníci podepisují Laramijskou smlouvu

Poté, co se začaly množit incidenty kolem Oregonské stezky, americké úřady usilovaly o uzavření dohody s indiánskými skupinami na centrálních planinách, Šajeny, Lakoty, Arapahy, Šošony, Vraními indiány, Arikary a dalšími. Pozvaly je na jednání k pevnosti Fort Laramie. Shromáždilo se zde kolem 10 tisíc indiánů různých kmenů. Jednání začalo 8. září 1851 při ústí říčky Horse Creek, 35 mil po proudu Severní Platte. Šajeni určili jako svého mluvčího strážce posvátných šípů Kamenné čelo. Ve středu 17. září se přikročilo k podpisu dohody. Svou značku pod ni připojili čtyři šajenští náčelníci — Kamenné čelo, Býk s bílým čenichem, Medvěd s pery a Bílý vidloroh. Šajeni se zde poprvé ve své historii písemně zavazují zdržovat na vymezeném území. Spolu s Arapahy měli sdílet oblast mezi Severní Platte a Arkansasem (Berthrong 1963: 119–122; Powell 1981: 110). Tento závazek mohl být přijatelný pro jižní Šajeny, ale nikoliv pro Šajeny pobývající po většinu roku severně od řeky Platte. Ostatně nikdo ze severošajenských vůdců smlouvu nepodepsal.
 

17. září 1868

Padl velký válečník Orlí nos

Během útoku na skupinku armádních průzkumníků u Beecher Islandu na severovýchodě Colorada byl smrtelně zraněn slavný severošajenský válečník a podnáčelník spolku parohových škrabek Orlí nos (Vóo’xénéhe). Smrt Orlího nosu Šajeni připisovali porušení tabu spojeného s jeho magickou čapkou.