19. března 1900

Rozšíření severošajenské rezervace

V roce 1884 vznikla na jihovýchodě Montany severošajenská rezervace a jejím prvním správcem se stal kapitán R. L. Upshaw. Upshaw stejně jako vlivný přítel Šajenů generál Nelson Miles zastával názor, že by se severošajenské skupiny měly spojit a žít v rezervaci u řeky Tongue River. Beztak Šajeni usazení v rezervaci Pine Ridge občas neoprávněně opouštěli svou rezervaci a navštěvovali příbuzné v Montaně. Tyto incidenty a také obavy, že hnutí tance duchů povzbudí Lakoty a Šajeny z Pine Ridge ke společné vzpouře, urychlily přesun velké skupiny Šajenů z Pine Ridge, vedených Malým náčelníkem, do Montany. Obyvatel severošajenské rezervace přibývalo a rezervační správce usiloval o to, aby byli soběstační. Proto je kromě příležitostného lovu povzbuzoval i k pastevectví a farmaření. To si vynutilo rozšíření rezervace o více než 350 km2. 19. března 1900 prezident William McKinley podepsal vládní výnos, jímž se rozloha rezervace zvyšuje na přibližně 1840 km2 (Leiker a Powers 2011: 112–113).