2. prosince 1804

Šajeni se setkávají s Lewisem a Clarkem  první oficiální kontakt s vyslanci USA

Když slavná expedice Meriwethera Lewise a Williama Clarka dorazila se dvěma pirogami a jedním kýlovým člunem k mandanským vesnicím výše proti proudu Missouri a začala zde budovat opevnění, kde hodlali přečkat zimu, navštívili je čtyři náčelníci, kteří se označili dakotským výrazem Šahíyena (v dokumentech expedice zapsáno jako Chiens). Američané kouřili s náčelníky dýmku, darovali jim tabák a americkou vlajku a nabádali je, aby žili v míru s ostatními kmeny (Hoig 1980: 17). V té době už Šajeni hromadně opouštěli své vesnice na západních přítocích Missouri a přecházeli ke kočovnému způsobu života na planinách kolem Černých hor. Až dosud byli Šajeni v kontaktu především s Francouzi, ale poté co Francie prodala Spojeným státům nároky na ohromné území Velkých planin a východních svahů Skalnatých hor, začal zde tento mladý stát posilovat svůj vliv. Lewisova a Clarkova expedice měla nová území zmapovat a navázat vztahy s místními indiánskými skupinami.