21. dubna 1997

Severní Šajeni přijímají deklaraci o šajenštině

Severošajenská kmenová rada při­ja­la 21. dubna 1997 deklaraci o šajenštině jako oficiálním ja­zy­ku rezervace a schválila zápis šajenštiny, který se bude po­užívat při výuce ša­jen­štiny v rámci kmenového vzdě­lávacího systému.