26. listopadu 1884

Prezident Arthur podepisuje výnos o vytvoření severošajenské rezervace

Kolem roku 1880 žili severní Šajeni roztroušeni na několika místech, v rezervaci Pine Ridge, v šajensko-arapažské rezervaci v Oklahomě a většina v okolí Fort Keoghu u řeky Yellowstone. Přítel Šajenů generál Nelson Miles se zde snažil severní Šajeny soustředit, ale vládní příděly a omezené možnosti obživy přestávaly zvyšujícímu se počtu lidí dostačovat. Někteří proto lovili a tábořili jižněji, kolem Jazykové řeky (Tongue River). Na jaře 1880 dal Miles Šajenům svolení usazovat se u říček Rosebud a Muddy. Spolu s šajenskými náčelníky potom vytyčil území budoucí rezervace. Ve středu 26. listopadu 1884 prezident Chester A. Arthur podepsal vládní výnos, jímž se u Jazykové řeky zřizuje severošajenská rezervace. Její původní rozloha činila přibližně 1485 km2. V roce 1900 byla rozšířena na 1840 km2 (Leiker a Powers 2011: 112–113).