7. listopadu 2000

Zákon o zřízení národního památníku na místě masakru u Sand Creeku

Šajeni pokládají místo masakru u říčky Sand Creek za posvátné, protože tu v listopadu 1864 zemřeli jejich předkové. Přicházejí se sem modlit a přinášejí drob­né obětiny. Strážce posvátných šípů Edward Red Hat zde v červnu 1978 provedl obřad, kterým toto místo posvětil a prohlásil ho za šajenskou zem. V říjnu 1998 prezident Clinton podepsal zákon, jenž otevřel cestu k tomu, aby se místo masakru stalo národním památníkem. Stalo se tak o dva roky později. V úterý 7. listopadu 2000 podepsal prezident Bill Clinton zákon (Sand Creek Massacre National Historic Site Establishment Act of 2000), jímž se na místě masakru u říčky Sand Creek zřizuje národní památník. Velkou roli v jeho prosazení hrál severní Šajen Ben Nighthorse Campbell, republikánský senátor za stát Colorado.