Časování sloves v šajenštině

vidět kořen -vóósán- být velký kořen -tȧhpet-
vidím návóósáne jsem velký nátȧhpēta
vidíš névóósáne jsi velký nétȧhpēta
on/ona/ono vidí évóósáne
évóosanóho (obviativ)
je velký/á/é étȧhpēta
étȧhpetáho (obviativ)
vidíme návóosanēme (exkluzívum)
névóosanema (inkluzívum)
jsme velcí nátȧhpetāme (exkluzívum)
nétȧhpetama (inkluzívum)
vidíte névóosanēme jste velcí nétȧhpetāme
oni/ony/ona vidí évóosaneo’o jsou velcí/ké/ká étȧhpetao’o
vidím koho kořen -vóom- vidíš koho kořen -vóom-
vidím se návóomahtse vidíš mě névóome
vidím tě névóomȧtse vidíš se névóomahtse
vidím ho návóómoná
vóomamóho (obviativ)
vidíš ho névóómo
névóomamóho (obviativ)
    vidíš nás névóomemeno (exkluzívum)
vidím vás névóomatsēme    
vidím je návóomoo’o vidíš je névóomoo’o
Šajenština nerozlišuje mužský, ženský a střední rod. Nátȧhpēta znamená „jsem velký“, ale také „jsem velká“ nebo „jsem velké“. Návóómo znamená „vidím ho“, ale také „vidím ji“. U neživotných zájmen se tvar mění na návóóhta („vidím to“).
 
(Leman 1980)