Šajenská přivlastňovací zájmena

syn kořen -e’ha- přítel kořen -sén-
můj syn nae’ha můj přítel néséne
tvůj syn nee’ha tvůj přitel éséne
jeho/její syn hee’haho (obviativ) jeho přítel* hevésenóho (obviativ)
náš syn nae’hahāne (exkluzívum)
nee’hahane (inkluzívum)
náš přítel nésenéháne (exkluzívum)
ésenéhane (inkluzívum)
váš syn nee’hahēvo váš přítel ésenéhévo
jejich syn hee’hahevóho (obviativ) jejich přítel hevésenéhevóho (obviativ)
(Leman 1980)

* „Přítel“ (kořen -sén-) je výraz vyhrazený mužům k označení jiného muže. Ženy používají pro pří­tel­ky­ni kořen -sé’e-. V šajenštině neexistuje slovo pro přátele opačného pohlaví. Tradiční kulturní kon­text s takovým vztahem nepočítá.