Příběh o sarančeti a mravenci

Paní Flyingoutová, Šajenka z Oklahomy, vyprávěla v šajenštině krátký příběh o sarančeti a mravenci. Lingvista Wayne Leman ho zapsal a publikoval v jazykovědné práci A Reference Grammar of the Cheyenne Language (Leman 1980, s. 207). Příběh o sarančeti a mravenci se objevuje i mezi Ezopovými bajkami. V anglické verzi mravenec saranče odmítne, ale v šajenské verzi ho nakrmí. Odepřít pomoc člověku v nouzi, i kdyby si potíže způsobil sám, totiž odporuje šajenským zvyklostem. 

Háhkota naa hátšeške 

Hátšeške éhma'xėhotse'óhesėstse. Éhnėšema'xeéstovȯhtsenȯse éstáme hemȧheone. Méaneva hova'ehe mó'éeho'tsėhēhe tséxhemȧheonėse. Naa tse'tohe háhkota é'ȯhkenémenesėstse. É'ȯhkevé'hého'soesėstse méaneva. „Hapo'e éme'hotse'óhestove! Hapo'e hova'ehe éme'éseotsehe nemȧheone nonóhpa mȧxho'tonéto nėstsemese hova'ehe!“ éxhetaesesto hátšeške. „Hová'ȧháne!“ éxhesėstse háhkota. „Náto'seéeho'soo'e, naa mato nato'senéméne. Násáahotse'óhetanóhe. Éheómėhoháaeho'ta.“ Nėhe'še tséstatonétotse éstaosáanemésėhétanosėstse. „Ótsėhámohe, hátšeške éma'xeéstóvóhtse héstáme hemȧheone. Náto'sėhémėsėhétáno,“ éxhesėstse. Éstȧhemėsėhétanosėstse. É'éšeméhaanėhetaesesto, „Nėstsėsáahoxomatsēhe mȧxháeanato.“ Naa éstanėševátamósesto, hátšeške háhkotaho. Éxhoxomésesto.

Saranče a mravenec 

Mravenec velmi těžce pracoval. Nastřádal si ve svém obydlí spoustu jídla. V létě už měl plný příbytek zásob. A saranče si zpívalo. Celé léto jen tancovalo. „Taky bys měl něco dělat! Taky si něco přines domů, abys měl, až se ochladí, co jíst!“ říkal mu mravenec. „Ne!“ odpovědělo saranče. „Budu tancovat a taky zpívat. Nechce se mi pracovat. Je moc horko.“ Když se ochladilo, chtěl se najíst. „Nuž, mravenec si ve svém příbytku nastřádal spoustu jídla. Půjdu se najíst,“ řekl. Šel se najíst. Předtím mu mravenec říkal: „Nebudu tě živit, až dostaneš hlad.“ Přesto se mravenec nad sarančetem slitoval. Nakrmil ho.