šajenský jazykový portál 

https://www.cheyennelanguage.org  Na tomto portálu jsou dostupné nahrávky šajenštiny včetně příběhů a jazykového kurzu Let's Talk Cheyenne. Založil ho lingvista Wayne Leman, který většinu svého profesionálního života zasvětil šajenštině a Šajenům.

šajensko-anglický slovník

https://www.cdkc.edu/cheyennedictionary/index.html   Nejobsáhlejší a nejlépe zpracovaný internetový slovník šajenštiny. Vznikl na půdě severošajenské Chief Dull Knife College. K mnoha výrazům je připojen zvukový soubor.