Šajeni

Šajeni jsou malým kmenovým národem, který se zformoval zhruba v polovině 18. století ze dvou větších skupin vlastních Šajenů (Tsétsėhéstȧhese a Ȯhmésėhese), k nimž se připojilo několik původně šajensko-dakotských tlup a Sutajové. Třebaže se v některých rodinách dodnes udržuje povědomí sutajského původu, Sutajové s mnohem početnějšími vlastními Šajeny kulturně a jazykově splynuli.
       Historie Šajenů je dlouhá a pestrá. Větší část z nich žila v lesích kolem pramenů Mississippi a v 18. století se na středním toku Missouri věnovala pěstování kukuřice. Jiné skupiny se kopaničářským zemědělstvím nikdy nezabývaly. Na konci 18. století už všichni Šajeni přešli ke kočovnému způsobu života na Velkých planinách, chovu koní a lovu bizonů. Od 30. let 19. století ovládali území od východního Wyomingu k hornímu toku Arkansasu. S bílými Šajeni zprvu udržovali přátelské, obchodní vztahy, když ale evropská expanze ohrozila jejich dosavadní způsob života, stali se jedněmi z nejtvrdších nepřátel USA v tzv. indiánských válkách. Mimo jiné se podíleli na Custerově porážce u Little Big Hornu.
       Šajenů nebylo nikdy mnoho; kolem roku 1800 asi 3500; do roku 1860 mohla populace vzrůst na 4000. Zpráva komisaře pro indiánské zá­ležitosti z roku 1890, tedy po skončení indiánských válek, uvádí jen 3137 Šajenů. Šajenů ubývalo až do počátku třicátých let, kdy jich žilo kolem 2500. Dnes se k Šajenům hlásí asi 16 tisíc lidí. Významnými historickými osobnostmi byli např. Malý kojot, Jitřenka, Černý kotlík, Orlí nos, Javorový strom, Kamenné tele nebo Větrný vír. K nejznámějším Šajenům dneška patří Henrietta Mannová, Richard Little Bear, Harvey Pratt, Ben Nighthorse Campbell, Richard West ml. nebo Chris Eyre, který je šajensko-arapažského původu.
       Severní větev obývá rezervaci na jihovýchodě Montany, jižní Šajeni žijí roztroušeně v západní Oklahomě. Šajeni patří k nejkonzervativnějším indiánským skupinám v USA, jsou velice hrdí na svou kulturu a historii a navzdory silnému vlivu většinové společnosti si uchovali mnoho z tradičních hodnot, institucí a duchovních tradic. Kolem 500 Šajenů dosud ovládá původní jazyk, který patří do algonkinské jazykové rodiny. 
       Šajeny zpopularizovala řada historických filmů a seriálů, např. Podzim Čejenů, Malý Velký Muž nebo Doktorka Quinnová. Poskytují však poměrně nepřesný obraz někdejšího života a tradic těchto lidí.