Fort Robinson Breakout Run

V polovině října 1878 necelé tři stovky severních Šajenů, kteří prchali z Oklahomy na své území kolem Prašné řeky, dorazily do Nebrasky. Ti silnější mířili dále na sever. 149 Šajenů, většinou ženy, děti, staří lidé a zranění, se pod vedením náčelníka Jitřenky vydalo směrem k oglalské a bruléské rezervaci. 23. října je zajali vojáci a ubytovali v roubené ubikaci ve Fort Robinsonu. Po celou dobu Šajeni doufali, že budou moci zůstat na severu, v lakotské rezervaci. 3. ledna 1879 vzkázalo ministerstvo války veliteli zdejší posádky, že Šajeni mají být posláni zpět do Oklahomy. Šajeni to odmítli. Dostali čas na rozmyšlenou, ale 9. ledna potvrdili své odmítavé stanovisko. Byli zamčeni ve srubu a hlídaly je stráže. Pozdě večer zoufalí Šajeni vyrazili okna a prchali na sever. Muži kryli útěk svými luky a několika puškami, které Šajeni rozmontovali a ukryli před vojáky pod ženskými šaty. Vojáci zastřelili během pronásledování 74 Šajenů, většinu ostatních zajali. K největší tragédii došlo 22. ledna, kdy vojáci narazili na úkryt 32 prchajících Šajenů u Antelope Creeku, 35 mil severozápadně od Fort Robinsonu. Vojáci do jámy tři čtvrtě hodiny pálili, dokud všechny nepobili. Jedna z žen podřízla své dcerce hrdlo, aby nepadla do zajetí, a když ji smrtelně zraněnou jeden z vojáků objevil, plivla mu z posledních sil do tváře.
       V říjnu 1993 byly ostatky zabitých Šajenů vyzvednuty z masového hrobu u Antelope Creeku a obřadně pohřbeny na území severošajenské rezervace. To bylo mocným impulzem k založení tradice Fort Robinson Break Out Spiritual Run v roce 1999. Zhruba stovka šajenských dětí a mladých lidí se v noci 9. ledna každoročně vydává na štafetový běh z rekonstruované ubikace ve Fort Robinsonu a o pět dní později vbíhají na šajenskou půdu své montanské rezervace. Tento běh je projevem úcty a vzpomínkou na předky, připomínkou slavné šajenské historie a tradic, ale také má posílit rodinné vazby a vztahy mezi generacemi.

mladí šajenští běžci se 8. ledna 2010 modlí na úpatí posvátné hory Bear Butte
Jodi Rave, buffalosfire.com

Tsétsėhéstȧhese
éameméoheo’o

Šajeni běží dál >>>>

 požár rezervace 2012
 objasněte smrt Hanny H.!