Cesty do posvátné hory

Šajenské mýty a jiné příběhy

Roman Tadič

 
Komentovaná antologie šajenských mýtů a vyprávění přináší přes osm desítek mýtů, příhod šibala Vé’ho’ea a dalších příběhů. Přibližuje nejen šajenskou mytologii a ústní tradici před rokem 1900, ale také způsob života, duchovní kulturu, historii a současnost Šajenů. Mýty a další příběhy vyprávějí šajenskou verzi dějin světa, na jejichž počátku Ma’heo’o vytvořil zemi a bájní hrdinové zbavovali lidstvo oblud. Pokračují monumentálním eposem o Motsé’eóevovi a čtyřech posvátných šípech. Na mýtickou dobu navazují tradovaná vyprávění o událostech 18. a 19. století. Vše končí předpovědí zániku světa. Autor, překladatel a editor v jedné osobě využívá bohatý materiál k hlubšímu a barevnějšímu vykreslení šajenského světa, exotického a zároveň lidsky blízkého. V úvodu i komentářích se autor zamýšlí nad stářím, „původností“ a obsahem šajenských mýtů a někdy dospívá k novým otázkám a překvapivým závěrům, které neodpovídají zažitým představám a převládajícímu názoru odborníků.  • recenze knihy
290 stran, ilustrace Ogle Yamni
Lze zakoupit u dobrých knihkupců, v internetových obchodech nebo u nakladatele.

 

Tséhóné’o

Příruční šajenský herbář pro mírně pokročilé

Jana a Roman Tadičovi

 
Tséhóné’o znamená v jazyce Šajenů „to, co roste“. Pro Šajeny jsou to živé bytosti přinášející lidem požehnání. S respektem k hlubokému vztahu rostlin a lidí vyvíjejícímu se po tisíce let skládají autoři mozaiku více než 200 rostlinných druhů, známých i exotických, které měly nebo mají pro Šajeny význam v léčení, při výrobě předmětů, v náboženském životě, jako součást jídelníčku apod. Z této mozaiky zároveň vystupuje mnohobarevný, dynamický a v mnohém překvapivý obraz Šajenů 19. a 20. století. Šajeni nebyli jen společností válečníků, lovců bizonů a zubožených indiánů z rezervace, ale také zručných švadlen, pěstitelů kukuřice, obchodníků a zbožných lidí. Tuto ojedinělou etnobotanickou monografii tvoří tři části. Po nezbytném seznámení s šajenskými dějinami a kulturou, následuje obecné zamyšlení nad významem rostlin v životě Šajenů. Největší prostor dostává přehled rostlinných druhů, seřazených podle čeledí, s šajenskými názvy, botanickým popisem, perokresbami, údaji o využití a dalšími etnologickými a historickými souvislostmi. Vše doplňuje nezbytný slovník synonym a také anglických názvů.
336 stran, černobílé kresby a mapky
Lze zakoupit u dobrých knihkupců, v internetových obchodech nebo u nakladatele.