Ukázka šajenských obratů, idiomů a vět

Héehe’e   ano (také neformální pozdrav)
Pȧháveéšeeva!   Dobrý den!
Népȧhávomóhtȧhehe?   Máš se dobře?
Héehe’e, nápȧhávomóhtahe.   Ano, mám se dobře.
Néá’eše!   Děkuji ti!
Néá’ėšemeno!   Děkujeme! Děkuji vám!
Néháeanahe?   Máš hlad?
Náháéána.   Mám hlad.
Náéšená’so’enohe.   Už jsem najedený.
Námanétáno.   Mám žízeň.
Né’éstséhnėstse!   Pojď dál!
Hámėstoo’ėstse!   Posaď se!
Nétónėševéhe?   Jak se jmenuješ?
…náheševéhe.   Jmenuji se…
Nétsėhésenėstsehe?   Mluvíš šajensky?
Nátšėške’tsėhésenestse.   Mluvím trochu šajensky.
Etonėšėtsėhéseóxȯhenove…?   Jak se řekne šajensky…?
 
Oonȧhá’e mȧhevéesevȯtse…   „Až bude mít žába zuby…“ (= nikdy)
Náno’ee’ėha’onȯtse vóóhe.   „Obouvám se s jitřenkou.“ (= Vstávám velmi brzy.)
Énėhpoése ma’eno.    „Želva je zalezlá.“ (= Je mlha.)
 
(Northern Cheyenne Language and Culture Center 1976; Leman 1980)