Brown, Dee
1976 Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Odeon, Praha.
Edmondsová, Margot, a Ella E. Clarková (editoři)
2000 Hlasy větrů: Mýty severoamerických indiánů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
Heřmanský, Martin
2004 Tělesné modifikace původních obyvatel Severní Ameriky: Vliv tělesných modifikací na prestiž a status jedince v kultuře Šajenů a severoaljašských Eskymáků. Dip­lo­mo­vá práce, Katedra obecné antropologie FHS UK.
2006 Tělesné modifikace v tradiční šajenské kultuře 19. století. In: Andrea Šajnerová (editor), Antropologie ve sjednocené Evropě (sborník přednesených příspěvků), 3. memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Hrdličkovo muzeum člověka UK; str. 77–83.
Hyde, George E.
2007 Lid Rudého oblaka: Dějiny oglalských Lakotů. Paseka, Praha.
Gigliová, Virginia
2001 Písně jižních Šajenek. Indian Corral.
Košťák, Marek
2004 Týpí, ve kterých byla strážena posvátná Bizoní čapka (ésevone). Poselství světa v kruhu 11 (zima): 21.
2006 Julia E. Tuellová, přítelkyně Šajenů. Poselství světa v kruhu 13 (jaro): 14–15.
Moore, John H.
2003 Šajeni. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
Moore, John H., Margot P. Libertyová a Terry Strausová
2004 Šajeni. Maahetaneo'o.
Moravcová, Martina, a Markéta Nová (editoři)
1996 O muži, který šel za sluncem: Mýty a legendy severoamerických Indiánů. Argo, Praha.
Tadič, Roman
1998 Nejstarší čejenské obřady. Poselství světa v kruhu 5(1): příloha.
1998 Čejenský vesmír. Poselství světa v kruhu 5(2): příloha.
1998 Čejenští šamani. Poselství světa v kruhu 5(5): příloha.
1999 Massaum: Zrození Čejenů? Poselství světa v kruhu 6(2): příloha.
1999 Čejeni versus byznys: nerovný zápas. Poselství světa v kruhu 6(3): příloha.
2000 Tsėhésenėstsestȯtse: Dobrodružství čejenštiny. Poselství světa v kruhu 7(léto): příloha.
2002 Poznámky k reáliím indiánů Velkých planin. Český lid — Etnologický časopis 89(4): 363–9.
2003 Šajeni. Geografický magazín Koktejl 12(10): 135–40.
2004 Nezapomeňte na Sand Creek! Poselství světa v kruhu 11 (podzim): příloha.
2004a Naběrák vody, posvátný předmět šajenského válečníka. Poselství světa v kruhu 11 (podzim): 22–23.
2006 Bílý štít: šajenský válečník a mírotvorce. Poselství světa v kruhu 13 (jaro): 20–22.
2006 Tři velcí muži šajenských jeleních bojovníků. Poselství světa v kruhu 13 (léto): 20–21.
2008 Kate Bigheadová: Svědek Custerova vzestupu i pádu. Poselství světa v kruhu 13 (jaro): 10–15.
2009 Šajenské mýty o šibalovi: „Jak se Vé’ho’e naštval na kojota“. Poselství světa v kruhu 14 (zima): 23–25.
2010 Cesty do posvátné hory: Šajenské mýty a jiné příběhy. Volvox Globator, Praha.
2012 Psí muži. Koktejl 21(5): 70–72.
Tadič, Roman (editor)
2002 Ao’ėsetonȯtse (Kroupy): šajenský sborník.
2005 Ao’ėsetonȯtse (Kroupy): sborník textů k šajenské historii a kultuře.
2011 Ao’ėsetonȯtse (Kroupy): sborník textů k šajenské historii a kultuře.
Tadičovi, Jana a Roman
2007 Tséhóné’o: Příruční šajenský herbář pro mírně pokročilé. Volvox Globator, Praha.
Taylor, Colin F.
1997 Život indiánů Severní Ameriky: Rodina, lov, zábava a obřady. Volvox Globator, Praha.
Taylor, Colin F., a kol.
1995 Mýty a legendy indiánů Severní Ameriky. Volvox Globator, Praha.
Žákovič, Vladimír (Vladimír Svoboda)
2006 Fettermanův masakr. Geografický magazín Koktejl 15(12): 104–12.