Tvoření množného čísla v šajenštině

substantiva
ŽIVOTNÁ
singulár plurál substantiva
NEŽIVOTNÁ
singulár plurál
muž hetane hetaneo’o hlava me’ko mé’konȯtse
malé dítě mé’ėševȯtse mé’ėševoto den eše éšénėstse
větší dítě ka’ėškóne ka’ėškóneho země ho’e ho’ėstse
želva ma’eno ma’enóne cesta meo’o méonȯtse
křídelní pero mee’e méeno sekera hohkȯxe hohkȯxehȯtse
rajče henene heneno jméno véhestȯtse  véhestotȯtse
zvíře hova hováhne      
bobr hóma’e homá’e      
kůň mo’éhno’ha mo’éhno’háme      
(Leman 1980; Fisher aj. 2012)