10. května 1868

Severní Šajeni a Arapahové podepisují smlouvu o usazení v rezervaci

Severní Šajeni a severní Arapahové se na základě smluvy podepsané 10. května 1868 ve Fort Laramie zavazovali usadit podle svého uvážení v některé ze tří rezervací — v šajensko-arapažské rezervaci na území Indiánského teritoria, v tzv. velké sújské rezervaci mezi Černými horami a Missouri nebo v rezervaci Vraních indiánů u řeky Yellowstone. Nejvýznamnějšími šajenskými předáky, kteří smlouvu podepsali, byli Jitřenka (Tupý nůž), Malý kojot (nepřesně Malý vlk) a Bílá vrána (Hoig 1980: 127–128). Za americkou stranu smlouvu podepsali např. generálové Sherman, Harney a Terry.