13. prosince 1834

Charles Bent získává licenci k obchodu s indiány v Bent’s Fortu

U řeky Arkansas, poblíž soutoku s řekou Purgatoire postavili v letech 1828 až 1832 bratři Charles a William Bentové, Céran de St. Vrain a Auguste Pierre Chouteau opev­něnou obchodní stanici, která byla známa jako Bent’s Fort nebo Fort William. Dlouho zůstávala jedinou výspou bílé civilizace v širokém okolí horního Arkansasu a nejdůležitějším obchodním místem jižních Šajenů. Otevření stanice mělo velký vliv na migraci velké části Šajenů do oblasti mezi řekami Jižní Platte, Republican a Arkansas. Bentové udržovali s Šajeny velmi dobré, až nadstandardní vztahy. Šajeni se směli volně pohybovat po stanici a nakupovat zboží na dluh. S mnoha Šajeny je pojilo osobní přátelství. William Bent se dokonce oženil s dcerou strážce posvátných šípů a později i s jejími dvěma sestrami. O náklonnosti Šajenů k Bentovým svědčí i to, že když v roce 1847 propukla v Santa Fé vzpoura a mexičtí rebelové zavraž­dili guvernéra Charlese Benta, chystali jižní Šajeni odvetnou výpravu a Williamu Bentovi se jen s obtížemi podařilo rozzuřené válečníky zastavit (Grinnell 1913: 130, 135, 146; Halaas a Masich 2004: 39; Berthrong 1961: 26).