16. května 1864

Zabit jihošajenský náčelník Hladovějící medvěd

Ávóónenáhkohe neboli Hladovějící medvěd (1813–1864), známý spíše pod nepřesně přeloženým jménem Hubený medvěd, byl náčelníkem jihošajenské tlupy Hesé’omeétaneo’o (Lidé z hřebenů). Tento temperamentní muž se pravděpodobně stal náčelníkem už v roce 1844. Zasazoval se o mírové soužití s bílými. V roce 1861 patřil k šesti šajenským náčelníkům, kteří podepsali smlouvu z Fort Wise. Na jaře 1863 navštívil Washington a setkal se s prezidentem Lincolnem. Na jaře 1864 se dramaticky zvýšilo napětí mezi Šajeny a bílými. V pondělí 16. května se nedaleko velkého šajenského tábora u říčky Ash Creek v centrálním Kansasu objevila trestná výprava poručíka George S. Eyrea. Skupinka Šajenů v čele s Hladovějícím medvědem jim jela naproti. Vojáci však do nich nečekaně vypálili salvu, která náčelníka zabila (Grinnell 1915: 139; Powell 1981: 101 n., 243, 1420; Berthrong 1963: 186 n.).
 
 

16. května 1881

Zemřel jihošajenský náčelník Orlí hlava

Maneme’ko (dosl. „hlava skvrnitého orla“) neboli Orlí hlava byl jedním z „malých“ náčelníků válečnického spolku lukových tětiv (hema’tanónėheo’o), nicméně vždy patřil k přívržencům mírového soužití s bílými. Účastnil se podpisu smluv od Malého Arkansasu (1865) i Medicine Lodge (1867) a v roce 1869 jako jeden z prvních jihošajenských předáků odvedl své lidi do nově zřízené rezervace v dnešní západní Oklahomě. V roce 1874 byl přijat do náčelnické rady. Neutěšená situace v rezervaci a nesplněné sliby správce vedly ale k tomu, že se Orlí hlava v tzv. válce na Červené řece přiklonil na stranu vzbouřenců. V letech 1875–1878 byl vězněn ve Fort Marionu na Floridě, kde díky své autoritě urovnával spory. Zemřel v oklahomském Darlingtonu na území jihošajenské rezervace (Powell 1981; Hoig 1980: 157–161).