18. února 1861

Smlouva z Fort Wise

Někteří jihošajenští a arapažští náčelníci podepsali smlouvu, podle níž se Šajeni a Arapahové vzdávají většiny území garantovaného Laramijskou smlouvou a zavazují se žít v rezervaci v jihovýchodním Coloradu. Toto trojúhelníkové teritorium vymezovala řeka Arkansas a říčka Sand Creek. Od tohoto okamžiku považují americké úřady volný pohyb Šajenů po východním Coloradu a západním Kansasu za protiprávní (Berthrong 1963: 149–51). Většina Šajenů o této smlouvě buď nevěděla, nebo s ní nesouhlasila, ale Spojené státy považovaly souhlas několika náčelníků za závazný pro všechny Šajeny. Tyto rozdíly ve vnímání kompetencí povedou v následujících letech k eskalaci napětí mezi Šajeny a USA.