6. března 1875

Kapitulace vzbouřených jižních Šajenů

V sobotu 6. března 1875 se v oklahomském Darlingtonu, správním středisku šajensko-arapažské rezervace, vzdalo americké armádě 821 jižních Šajenů vedených Kamenným teletem, Šedým vousem, Mnoha strakami, Červeným měsícem, Medvědím samcem, Orlí hlavou, Posvátnou vodou a Vlčím pláštěm. 240 z nich byli válečníci, převážně z válečnických spolků psích mužů a lukových tětiv. Další početná skupina vzbouřenců se uchýlila do severněji položených táborů mírové frakce, jejímiž předáky byli Bílý vidloroh, Písečný kopec a strážce posvátných šípů Kamenné čelo. Tím skončil poslední válečný konflikt jižních Šajenů se Spojenými státy (Berthrong 1963, s. 400–401).