Vánoční píseň „Tichá noc“ v šajenštině

Šajenský text, který se zpívá na světoznámou melodii Franze Xavera Grubera z roku 1818, napsal v roce 1909 Rodolphe Petter. Tento mennonitský misionář působící mezi Šajeny přišel do Ameriky ze Švýcarska. Pette­ro­vým ma­teř­ským jazykem byla francouzština, ale od mládí hovořil také plynně německy. Kvůli své mi­sio­nářské práci si jako jeden z mála bílých osvojil šajenštinu a během let vytvořil monumentální slovník tohoto jazyka. Šajeni mu říkali Tsėhésenėstséhe, Ten, kdo mluví šajensky.
 
Pȧhávetaa’éva nėhe’xóvéva tséxho’ehnėse ho’ēva
Jesus Vo’ėstanévėstómanéhe. Éhvo’ėstanétsėhestaotsehoo’o
tséxho’eotsėstomótȧhaētse vo’ėstanévehahtsestȯtse. 
 
Ahéehe éšeēva nėhexóvéva tséxho’ehnėse ho’ēva
Jesus Vo’ėstanévėstómanéhe, tséhvo’ėstanévehatanó’tovaētse
netao’o havėséveva, tséhvéno’óhaētse, tséhvéno’óhaētse.
 
Byla to dobrá noc, když přišel na zem,
Ježíš Spasitel. Ó, stal se člověkem,
když přinesl nám návrat k životu.
 
Ó, jaký úžasný den, když přišel na zem,
Ježíš Spasitel, když nás chtěl zachránit
před vším zlým, když nás ochránil, když nás ochránil.