Joe Firecrow se odebral k předkům

  • V úterý 11. července 2017 odešel do séáno, „místa mrtvých“, Ókȯhkėho’ēsta, šajenský hráč na flétnu Joseph Firecrow, jeden z nejvýznamnějších indiánských hudebníků současnosti. Narodil se 29. března 1959 v rezervaci Vraních indiánů jako jedno z deseti dětí Josepha Firecrowa a Elvy Stands in Timberové a prvních devět let života strávil mezi severními Šajeny. Poté se s pěstouny přestěhoval do Seattlu, kde žil dalších devět let. V osmnácti letech se naučil vyrábět tradiční indiánské flétny a hrát na ně, díky čemuž našel cestu ke svým šajenským kořenům. Studoval tradiční hudbu montanských indiánů, ale chtěl hrát vlastní skladby. V roce 1992 vydal svým nákladem album The Mist. Pracoval v elektrárně a dlouho trvalo, než se mohl plně věnovat hudbě. V roce 2001 bylo jeho album Cheyenne Nation nominováno na cenu Grammy. Opakovaně získal ocenění Native American Music Awards. S manželkou Joann a pěti dětmi žil řadu let v Connecticutu, kde po dlouhém boji podlehl idiopatické plicní fibróze.       
  • Joseph Firecrow: Wind in my Mind, Cheyenne Nation

1893: První zmínka o Šajenech v češtině?

V 6. dílu Ottova slovníku naučného, který spatřil světlo světa roku 1893, nacházíme na str. 870 pod heslem „Dakótové“ tuto větu: „Později byli zatlačeni Siouxy a Šejeny dále na západ.“ Jde o první zmínku o Šajenech v českém textu? Etnonymum se zde objevuje v poměrně zdařilé počeštěné podobě a je záhadou, proč se od ní pozdější autoři odklonili. Zkušenost s Šajeny získali někteří z našich krajanů přinejmenším už o patnáct let dříve, a byla mnohem hmatatelnější a drsnější. Věděli napadení čeští kolonisté v údolí Beaver Creeku, že útočníky jsou právě Šajeni, nebo to pro ně byli zkrátka nějací indiáni? V boji o holý život pochopitelně nepodstatná nuance!

Pėhéve’tovahtse naa véstȧhémahtse!
Buďte k sobě dobří a pomáhejte si!

foto: tibet.net