Příznivci Šajenů a šajenské kultury asi již zaznamenali, že koncem března dojde k historické události: Česko navštíví Šajeni! Budeme mít možnost osobně se setkat se dvěma Šajeny z Montany, Clintonem Bird Hatem a Conradem Fisherem. Clinton Bird Hat je veterán války ve Vietnamu a vynikající a zároveň nejstarší severošajenský tanečník indiánského stylu „fancy dance“. Podílí se na udržování šajenských tradic a šajenštiny. Čerstvý šedesátník Conrad Fisher je Šajen sutajského původu. Narodil se v Lame Deer, sídle severošajenské rezervace, kde dodnes žije. Jeho šajenské jméno zní Amėstó’eeseo’o (Smyk). Vyrostl v prostředí šajenských tradicionalistů, hovoří šajensky a svým potomkům se snaží předávat kulturu a jazyk předků. Zároveň je to vysokoškolsky vzdělaný člověk, absolvent Montanské státní univerzity. Zosobňuje tudíž prolínání tradice a modernity, které je pro život dnešních Šajenů charakteristické. V letech 2004–2014 pracoval pro kmenovou administrativu v oblasti ochrany kulturního dědictví Šajenů. Od roku 2014 se zapojoval do kmenové politiky. Stal se místopředsedou kmenové rady a posléze nahradil jejího odstoupivšího předsedu. Nedávno však ze zdravotních a profesních důvodů rezignoval. Angažuje se v ochraně životního prostředí rezervace, kterou ohrožuje hlavně těžba uhlí, a také v projektech na podporu šajenských tradic a jazyka. Provází jej pověst velmi přátelského, obětavého a přemýšlivého muže.

Fotografie

  • Vlevo nahoře: Clinton Bird Hat ve svém tanečním kostýmu na powwow v Rapid City (foto rapidcityjournal.com)
  • Vpravo dole: Conrad Fisher v roce 2014 (foto Emmanuel Romer)

 

Pėhéve’tovahtse naa véstȧhémahtse!
Buďte k sobě dobří a pomáhejte si!

foto: tibet.net